Over Plot

PLOT, het Magazine over Scenarioschrijven beoogt met diepte-interviews, achtergrondartikelen en columns een eigen licht te werpen op nieuws en trends in de film- en televisiewereld. Maandelijks verschijnen er nieuwe artikelen.

 

Contact

PLOT is het vakblad van het Netwerk Scenarioschrijvers
De Lairessestraat 125
1075 HH Amsterdam
020 - 6234296
scenario@vsenv.nl
netwerkscenarioschrijvers.auteursbond.nl

Redactie

Redactie
Bart Juttmann
Oene Kummer (hoofdredacteur)
Gertie Schouten (eindredacteur)
Marc Veerkamp
Mirjam Groen
 
Medewerkers
Kees Holierhoek
Pieter Bart Korthuis
 
Illustraties
Dick Tuinder (columns)

Vormgeving
Susanne Keilhack 
Buro Fritz

Website
Filmpeople