Over Plot

PLOT, het Magazine over Scenarioschrijven beoogt met diepte-interviews, achtergrondartikelen en columns een eigen licht te werpen op nieuws en trends in de film- en televisiewereld. Maandelijks verschijnen er nieuwe artikelen.

 

Contact

PLOT is het vakblad van het Netwerk Scenarioschrijvers
Marieta van Olphen (redactiesecretaris)
De Lairessestraat 125
1075 HH Amsterdam
020 - 6234296
scenario@vsenv.nl
www.netwerkscenario.nl

Redactie

Redactie
Anja Francissen (eindredactie)
Bart Juttmann
Oene Kummer (hoofdredacteur)
Gertie Schouten
Marc Veerkamp
 
Medewerkers
Wim Blaauboer
Kees Holierhoek
Barbara Jurgens
Frank Ketelaar
Jean van de Velde
Anne Zeegers
 
Illustraties
Dick Tuinder (columns)

Vormgeving
Susanne Keilhack 
Buro Fritz

Website
Filmpeople